چهارشنبه 15 مرداد 1399-00:52
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 25 شهریور 1398 15:06

نشست خبری سخنگوی دولت

نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دوشنبه 25 شهریور 1398 در ساختمان کوثر برگزار شد.

شماره گزارش: 954134