چهارشنبه 15 مرداد 1399-00:54
نام عکاس: ثریا فرنودیان
زمان انتشار: شنبه 23 شهریور 1398 23:01

بازدید از فرایند تولید و ارائه لباس فرم مدارس در بجنورد

معاون امور مالی سازمان دانش‌آموزی، اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیه خیاطان، از روند تولید و توزیع لباس‌های فرم مدارس در بجنورد بازدید کردند.