چهارشنبه 7 اسفند 1398-21:06
نام عکاس: مهدی رفیعی کیا
زمان انتشار: چهارشنبه 20 شهریور 1398 08:48

ظهر عاشورا در تبریز

شماره گزارش: 953064