شنبه 17 خرداد 1399-21:49
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: دوشنبه 18 شهریور 1398 20:30

عزاداری ظهر تاسوعا در شهرستان خوسف

عزاداری و حرکت دسته های عزاداری شهرستان خوسف در ظهر تاسوعا

شماره گزارش: 952904