دوشنبه 25 شهریور 1398-16:41
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: دوشنبه 18 شهریور 1398 01:34

آیین مشعل‌گردانی در دولت‌آباد تهران