جمعه 29 شهریور 1398-10:00
نام عکاس: یوسف کارگر
زمان انتشار: شنبه 16 شهریور 1398 12:08

شیرخوارگان حسینی در حسینیه آقا استان یزد

در اولین جمعه ماه محرم شیرخوارگان در حسینیه آقا همنوا با شش ماهه دشت کربلا شدند.

شماره گزارش: 952377