جمعه 2 اسفند 1398-20:02
نام عکاس: محمدرضا قانع
زمان انتشار: شنبه 16 شهریور 1398 11:05

پذیرایی مجالس عزاداری توسط کودکان و نوجوانان یزدی

کودکان و نوجوانان یزدی در مراسم عزاداری حضور مستمر و نقش آفرینی دارند.