جمعه 2 اسفند 1398-19:47
نام عکاس: محمدرضا قانع
زمان انتشار: شنبه 16 شهریور 1398 10:35

ویزیت رایگان عزاداران حسینی در استان یزد

جمعی از پزشکان عزآبادی با حضور در زادگاه خویش اهالی و عزاداران حسینی را معاینه کردند.

شماره گزارش: 952326