جمعه 2 اسفند 1398-19:05
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: شنبه 16 شهریور 1398 09:24

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی درشهرستان خوسف

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی درشهرستان خوسف خراسان جنوبی همزمان با سرتاسر کشور برگزار شد