جمعه 15 آذر 1398-19:44
نام عکاس: محدثه حسامی
زمان انتشار: دوشنبه 4 شهریور 1398 10:04

بازدید علیرضا کمرئی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، از شهرستان درمیان