سه شنبه 26 شهریور 1398-19:22
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: یکشنبه 3 شهریور 1398 15:17

نشست خبری رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش

نشست خبری علی ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.