دوشنبه 5 اسفند 1398-16:25
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: شنبه 2 شهریور 1398 14:13

افتتاحیه دوره آموزشی تامین مدرسان برنامه ملی شهاب

افتتاحیه دوره آموزشی تامین مدرسان برنامه ملی شهاب صبح امروز در پردیس تربیت معلم نسیبه برگزار شد.

شماره گزارش: 949117