دوشنبه 25 شهریور 1398-02:45
نام عکاس: شیخ ابو علی
زمان انتشار: جمعه 1 شهریور 1398 23:00

گردهمایی مدیران سه دوره تحصیلی دولتی، و غیر دولتی شهرستان بوشهر

گردهمایی مدیران سه دوره تحصیلی، دولتی و غیر دولتی شهرستان بوشهر با حضور مددی، مشاور وزیر آموزش و پرورش، با موضوع سند تحول بنیادین در کانون امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد .

شماره گزارش: 948804