یکشنبه 31 شهریور 1398-07:34
نام عکاس: محمد امین محمدیان، امیرحسین بهرامی
زمان انتشار: دوشنبه 28 مرداد 1398 15:24

آخرین روز از نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان سراسر کشور

شماره گزارش: 948148