یکشنبه 31 شهریور 1398-07:12
نام عکاس: مهدی اسعدی
زمان انتشار: دوشنبه 28 مرداد 1398 09:50

صبحگاه آخرین روز از نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر سراسر کشور

صبحگاه آخرین روز نهمین دوره اردوی ملی پسران دراردوگاه باغرود نیشابور برگزار شد.