دوشنبه 12 خرداد 1399-10:54
نام عکاس: مهدی اسعدی، محمد امین محمدیان
زمان انتشار: یکشنبه 27 مرداد 1398 15:41

دومین روز از نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان کشور

نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر کشور در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور برگزار شده است

شماره گزارش: 947844