شنبه 21 تیر 1399-09:33
نام عکاس: معین محمدی رخ، سجاد کاشانی
زمان انتشار: یکشنبه 27 مرداد 1398 09:40

صبحگاه دومین روز از نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر سراسر کشور

صبحگاه دومین روز از نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر سراسر کشور در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور برگزار شد.

شماره گزارش: 947669