شنبه 30 شهریور 1398-05:02
نام عکاس: مهدی اسعدی
زمان انتشار: شنبه 26 مرداد 1398 10:27

صبحگاه اولین روز نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان کشور

شماره گزارش: 947370