چهارشنبه 15 مرداد 1399-16:02
نام عکاس: علی جعفری
زمان انتشار: شنبه 26 مرداد 1398 14:23

اردوی جهادی دانش آموزان در شهرری

اردوی جهادی دانش آموزان در مدرسه شهید باهنر شهرری برگزار شد

شماره گزارش: 947367