دوشنبه 28 بهمن 1398-16:58
نام عکاس: مهدی اسعدی
زمان انتشار: جمعه 25 مرداد 1398 14:03

پذیرش و استقرار دانش‌آموزان پیشتاز پسر در نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان

دانش‌آموزان پیشتاز پسر شرکت‌کننده در نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور پذیرش و مستقر شدند.

شماره گزارش: 947221