شنبه 2 شهریور 1398-13:50
نام عکاس: امیرحسین منادی
زمان انتشار: دوشنبه 21 مرداد 1398 13:24

مجتمع مس آذربایجان (مس سونگون)

خبرنگاران از بخش های مختلف مجتمع مس آذربایجان (مس سونگون) بازدید کردند .

شماره گزارش: 946293