دوشنبه 4 شهریور 1398-02:39
نام عکاس: امیرحسین لبنی
زمان انتشار: چهارشنبه 16 مرداد 1398 22:58

ایستگاه خبرگزاری پانا درحاشیه پیش اردوی ملی پیشتازان پسر

ایستگاه خبرگزاری پانا درحاشیه پیش اردوی ملی پیشتازان پسردر دبستان حضرت قاسم علیه السلام شهرستان بیرجند برپا شد.