دوشنبه 28 بهمن 1398-00:03
نام عکاس: معین محمدی رخ
زمان انتشار: چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:57

گردهمایی روسا، کارشناس مسئولان و کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی شکایات سراسر کشور

گردهمایی روسا، کارشناس مسئولان و کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگویی شکایات سراسر کشور با حضور سرپرست آموزش وپرورش برگزار شد.

شماره گزارش: 945223