دوشنبه 28 بهمن 1398-00:11
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:23

جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی

جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

شماره گزارش: 945058