شنبه 10 آبان 1399-08:36
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:23

جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی

جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

شماره گزارش: 945058