سه شنبه 14 مرداد 1399-16:02
نام عکاس: ابوالقاسم عبدالهی
زمان انتشار: جمعه 11 مرداد 1398 12:36

اردوی استانی دانش آموزان پیشتاز پسر استان بوشهر-۲

پیش اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز پسر استان بوشهربرگزار شد .

شماره گزارش: 943725

کلمات کلیدی: اردو اردوی ملی