دوشنبه 20 مرداد 1399-15:34
نام عکاس: ابوالقاسم عبدالهی
زمان انتشار: جمعه 11 مرداد 1398 12:32

اردوی استانی دانش آموزان پیشتاز پسر استان بوشهر-۱

پیش اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز پسر استان بوشهربرگزار شد .

شماره گزارش: 943722

کلمات کلیدی: اردو اردوی ملی