سه شنبه 29 مهر 1399-15:21
نام عکاس: محمدامین قویدل
زمان انتشار: سه‌شنبه 8 مرداد 1398 13:15

افتتاح ساختمان مرکزی حراست وآشپزخانه صنعتی دانشگاه با حضور وزیر علوم

ساختمان مرکزی حراست وآشپزخانه صنعتی دانشگاه تبریزبا حضور وزیرعلوم ٍتحقیقات و فناوری افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید .