یکشنبه 29 دی 1398-00:15
نام عکاس: محمدی
زمان انتشار: دوشنبه 7 مرداد 1398 15:56

تجلیل ازمربیان پیشتازمنتخب نواحی ومناطق ۱۹ گانه و اردوی آموزشی - توجیهی اعضای تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان استان اردبیل

آیین تجلیل ازمربیان پیشتازمنتخب نواحی ومناطق ۱۹ گانه واردوی آموزشی - توجیهی اعضای تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان استان اردبیل در اردوگاه مقدس اردبیلی برگزار گردید.