شنبه 15 آذر 1399-21:49
نام عکاس: علی اصغر تمن
زمان انتشار: یکشنبه 6 مرداد 1398 14:07

وضعیت بستر رودخانه شهرچای ارومیه

باتوجه به آغاز فصل گرما و کاهش آب بستر شهری رودخانه شهرچای ارومیه وضعیت ظاهری و بصری این رودخانه در حالتی نامساعد و نیازمند توجه بیشتر مسئولان قرار دارد.

شماره گزارش: 942554