شنبه 2 شهریور 1398-22:30
نام عکاس: ابوالقاسم عبدالهی
زمان انتشار: دوشنبه 31 تیر 1398 08:14

تودیع و معارفه سرپرست معاونت توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

تودیع و معارفه سرپرست معاونت توسعه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد .