چهارشنبه 30 بهمن 1398-21:10
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: شنبه 29 تیر 1398 16:22

نشست صمیمی رابطان امورمجلس ادارات کل استان‌ها و حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

نشست صمیمی رابطان امورمجلس ادارات کل استان‌ها و حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه باهنر برگزار شد.

شماره گزارش: 930543