یکشنبه 6 بهمن 1398-00:08
نام عکاس: معصومه شیخی
زمان انتشار: یکشنبه 30 تیر 1398 08:43

مسابقات آزاد شطرنج ریتد کشوری جام طبیعت در سیلوانا

سومین دوره از مسابقات آزاد شطرنج ریتد کشوری با حضور بیش از 200 نفرشرکت کننده در بخش سیلوانای ارومیه برگزار شد.