یکشنبه 3 شهریور 1398-03:20
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: چهارشنبه 26 تیر 1398 23:09

آتش سوزی در میدان حسن آباد تهران

عکس ها موبایلی است.

شماره گزارش: 930027