چهارشنبه 30 بهمن 1398-21:57
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: چهارشنبه 26 تیر 1398 21:23

گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور

گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور بعد از ظهر امروز با حضور علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد.

شماره گزارش: 930018