دوشنبه 23 تیر 1399-23:27
نام عکاس: امیرحسین منادی
زمان انتشار: چهارشنبه 26 تیر 1398 19:25

جلسه مشترک شورای معاونان اداره‌کل ومدیران و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان

جلسه مشترک شورای معاونان اداره‌کل ومدیران وروسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان با حضور مشاور وزیر در سالن جلسات باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد .

شماره گزارش: 929930