شنبه 9 فروردین 1399-17:18
نام عکاس: احمدرضا کریمیان
زمان انتشار: دوشنبه 24 تیر 1398 14:08

ایستگاه‌های مهارت‌های آموزشی در آخرین روز از اردوی استانی پیشتازان فارس

ایستگاه‌های مهارت‌های آموزشی در دومین روز از اردو استانی پیشتازان فارس و نخستین اردوی آموزشی خبرنگاران پانا برگزار شد.