سه شنبه 28 آبان 1398-12:16
نام عکاس: محمد صالح کرمی
زمان انتشار: شنبه 22 تیر 1398 10:51

نشست تخصصی مجامع اعضا و مربیان سازمان دانش آموزی استان کرمان

شماره گزارش: 928608

کلمات کلیدی: جلسه مجامع