شنبه 27 مهر 1398-05:56
نام عکاس: سمیرا محمدی
زمان انتشار: جمعه 21 تیر 1398 13:16

نهمین اردوی پیشتازان پسر گلستان

نهمین اردوی استانی پیشتازان گلستان طی دو روز در اردوگاه نشاط توسکستان برگزار گردید.

شماره گزارش: 928407