سه شنبه 30 دی 1399-18:11
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: دوشنبه 17 تیر 1398 12:37

بدرقه کاروان زیرسایه خورشید از شهرستان درمیان

خروج کاروان زیرسایه خورشید از شهرستان درمیان با اشک‌های مردم این شهرستان بدرقه شد