دوشنبه 28 بهمن 1398-17:15
نام عکاس: احسان هادی
زمان انتشار: دوشنبه 17 تیر 1398 11:15

کلاس‌های تابستانه خبرنگاری و مجری‌گری دانش‌آموزان پسر در سازمان دانش‌آموزی

شماره گزارش: 927034