چهارشنبه 14 خرداد 1399-02:25
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: یکشنبه 16 تیر 1398 09:55

صدای بانگ یاامام رضا درشهرستان درمیان

عصر امروز با ورود کاروان رضوی صدای بانگ یاامام رضا درشهرستان درمیان طنین اندازشد