شنبه 27 مهر 1398-17:51
نام عکاس: امیرحسین منادی
زمان انتشار: سه‌شنبه 4 تیر 1398 14:00

نشست خبری مدیرعامل بانک سلول‌های بنیادی بند خون ناف رویان جهاد دانشگاهی

نشست خبری مدیر عامل بانک سلول های بنیادی بند خون ناف رویان جهاد دانشگاهی در تبریز برگزار شد .

شماره گزارش: 924292