جمعه 8 اسفند 1399-04:51
نام عکاس: پیام احمدی کاشانی
زمان انتشار: دوشنبه 3 تیر 1398 10:39

اجرای نمایش « آپرکات»

نمایش « آپرکات» به کارگردانی محمدرضا قلی پور و بازی بهروز بقایی، فرشته فرشاد، عماد عابدی و سوده ازقندی در تماشاخانه مهرگان در حال اجراست.

شماره گزارش: 923927

کلمات کلیدی: نمایش آپرکات