دوشنبه 16 تیر 1399-03:03
نام عکاس: سعیده دهقانی
زمان انتشار: دوشنبه 3 تیر 1398 14:01

کارگاه آموزشی فعالیت‌های تابستانی با حضور 220 تَن از دبیران اوقات فراغت در فارس

کارگاه آموزشی فعالیت‌های تابستانی با حضور 220 تن از دبیران اوقات فراغت شهرستان‌ها و مناطق استان فارس با هدف آشنا نمودن دبیران و مدیران کانون‌ها و کارشناسان فرهنگی و هنری با سامانه همگام برای ثبت نام دانش‌آموزان در این سامانه برگزار شد.