شنبه 27 مهر 1398-18:31
نام عکاس: سیده هستی حسینی
زمان انتشار: دوشنبه 3 تیر 1398 13:39

کلنگ‌زنی گلخانه ۱.۵ هکتاری با اعتبار ۳۶ میلیارد ریال در بخش گله‌دار

شماره گزارش: 923807

کلمات کلیدی: کلنگ‌زنی گلخانه