چهارشنبه 26 تیر 1398-11:16
نام عکاس: سیده هستی حسینی
زمان انتشار: دوشنبه 3 تیر 1398 13:39

کلنگ‌زنی گلخانه ۱.۵ هکتاری با اعتبار ۳۶ میلیارد ریال در بخش گله‌دار

شماره گزارش: 923807

کلمات کلیدی: کلنگ‌زنی گلخانه