یکشنبه 31 شهریور 1398-01:09
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: جمعه 17 خرداد 1398 18:33

به ثمر رسیدن خوشه‌های طلایی گندم در شهرستان خوسف

پس سال‌ها تلاش مردم شهرستان خوسف و با ران رحمت الهی نتیجه نیز به همراه داشت و مردم شهرستان خوسف را از دیدن شاخه‌های طلایی گندم لذت می برند

شماره گزارش: 919734