شنبه 30 شهریور 1398-07:08
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: چهارشنبه 15 خرداد 1398 10:09

نماز عیدسعیدفطر درشهرستان خوسف خراسان جنوبی

نمازعیدسعیدفطر درشهرستان خوسف خراسان جنوبی با حضور مردم و مسئولان شهرستان خوسف درمسجدجامع برگزار شد

شماره گزارش: 919622