دوشنبه 25 شهریور 1398-20:57
نام عکاس: حکیمه ترابی بهلگرد
زمان انتشار: سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 10:54

حضور میهمانان ناخوانده زیبا در شهر بیرجند

مدتی است میهمانان ناخوانده زیبا در شهر بیرجند به پرواز درآمدند اما مردم از دیدن این همه پروانه در یک جا تعجب کرده و جذب این همه شگفتی و زیبایی‌های آفرینش شده اند.

شماره گزارش: 916624