یکشنبه 27 مرداد 1398-09:02
نام عکاس: امیرحسین منادی
زمان انتشار: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 19:41

نشست خبری استاندار آذربایجان شرقی

شماره گزارش: 915343