دوشنبه 1 مهر 1398-06:36
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: شنبه 14 اردیبهشت 1398 13:35

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

ظهر امروز نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ساختمان شورای نگهبان برگزار شد.

شماره گزارش: 912406